Доц.Коган Е.А. на презентации Научного кружка ВХТЛ